NETadmin valvomaan Savon Voiman verkkoja

25.8.2011

K&K Active Oy toimittaa NETadmin tietoliikenneverkonhallinta ja valvontajärjestelmän Savon Voima Verkko Oy:lle. Järjestelmä nivoo yhteen eri verkkotekniikat ja tarjoaa näin yhtenäisen valvontanäkymän Savon Voima Verkko Oy:n tietoliikenneverkkoihin. Tietoliikenneverkkojen toimivuus on tärkeässä roolissa nykypäivän älykkäissä sähköverkoissa. Toimitettavan ratkaisun avulla verkkojen valvonta on keskitettyä ja tarjoaa uusia työkaluja verkkojen ylläpitoon ja kehittämiseen.

 

 

Savon Voima Verkko Oy

Savon Voima haluaa tarjota asiakkailleen monipuolista ja ympäristöystävällistä energiapalvelua, olla yritysten ja yhteisöjen osaava yhteistyökumppani ja tuottaa näin palveluillaan merkittävää lisäarvoa kaikille sidosryhmilleen. Savon Voima Verkko Oy huolehtii konsernin 25 000 kilometrin pituisen sähköverkon toimivuudesta ja sähkön siirtämisestä asiakkaille. Toiminnan lähtökohtana on korkealaatuisen ja häiriöttömän sähkön toimittaminen noin 110 000 verkkopalveluasiakkaalle taloudellisesti ja ympäristötekijät huomioiden.

http://www.savonvoima.fi

 

K&K Active Oy

K&K Active Oy on tele- ja dataverkon aktiivilaitteiden ja järjestelmien maahantuoja ja lisäarvopalveluiden toimittaja. K&K kuuluu ruotsalaiseen Lagercrantz Groupiin, jonka liikevaihto on noin 2.000 MSEK. Lagercrantz konserni on listattu Tukholman pörssissä (Nasdaq OMX). K&K Active Oy:n toiminta-ajatuksena on toimia tarkoin kohdistetuilla tuotealueilla ja tarjota yhdessä päämiesten sekä yhteistyökumppaneiden kanssa asiakkailleen heidän kilpailukykyään parantavia aktiivilaite- ja järjestelmäratkaisuja.

www.kandk.fi


Yhteystiedot

K&K Active Oy
Itälahdenkatu 22 b
00210 Helsinki
Finland

Puh: 09 6855 0550
Fax: 09 6855 0551

www.kandk.fi